Firma Nova Sp. z o.o.
rozpoczęła działalność w 2017 r.,
specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie robót inżynieryjnych.

Wykonujemy zadania z zakresu:

  • gospodarki wodno – ściekowej
  • budowy sieci
  • instalacji i urządzeń cieplnych i gazowych
  • robót ogólnobudowlanych i remontowych

Ponadto NOVA realizuje zadania z zakresu: serwisu maszyn i urządzeń stacji odmetanowania, wykonania projektów sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych.

Nasza kadra inżynierska posiada uprawnienia budowlane w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

OFERUJEMY

serwis maszyn i urządzeń stacji odmetanowania

budowę, remont i modernizacja sieci ciepłowniczych

budowę sieci, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych

CERTYFIKATY

Zakres: Roboty i usługi górnicze, projektowanie, budowa, remonty i serwis sieci, maszyn i urządzeń oraz projektowanie, budowa, obsługa i serwis stacji odmetanowania.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

więcej

RODO

NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolejowej 36, działając jako Administrator Danych informuje, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000).

więcej

KONTAKT

NOVA Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 36

44-200 Rybnik

tel. 324161249

e-mail: biuro@nova.info.pl